Kernwaarden

Zeppelin is een ambitieuze organisatie, die voortdurend in beweging is. Onze eenheid is verankerd in onze kernwaarden. Deze waarden zijn richtinggevend voor hoe we willen werken en liggen ten grondslag aan onze bedrijfscode.

Integriteit
Integriteit is ons belangrijkste principe. Een eerlijke en open houding is een voorwaarde voor wederzijds vertrouwen van alle betrokken partijen. Zeppelin is daarom altijd en boven alles eerlijk, objectief en onpartijdig.

Respect
Onze open bedrijfsorganisatie, waarin iedereen toegang heeft tot alle informatie en alle mensen, staat aan de basis van onderling vertrouwen en respect. Wij zijn overtuigd van de waarde van verscheidenheid van inbreng en geloven in gelijke kansen voor iedereen. Iedereen heeft recht op dezelfde werkomstandigheden en privileges. We stimuleren persoonlijke groei en ontwikkeling en waarderen het ondernemerschap van iedere individuele medewerker. Daar profiteert iedereen van.

Professionaliteit
Onze open en eerlijke cultuur en werkwijze helpen ons getalenteerde en ervaren mensen aan te trekken en te behouden, die in onze statusvrije omgeving goed tot hun recht komen. Wij stellen hoge eisen aan onze professionaliteit. Onze hoogopgeleide medewerkers streven naar voortdurende ontwikkeling en professionele verbetering en handelen besluitvaardig en consistent. Daarbij hechten we grote waarde aan creativiteit en nieuwe ideeën. Door alleen genoegen te nemen met de beste kwaliteit, willen we langdurige en hechte relaties aangaan met onze klanten.

Klantgerichtheid
We willen eerste keus bij onze klanten zijn. Daar is naast professionaliteit vertrouwen voor nodig. We betrekken onze openheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid daarom ook nadrukkelijk op onze klanten. We luisteren en zijn begripvol en toegewijd. Door onze specifieke branchekennis staan we dicht bij onze klanten en kunnen we onze dienstverlening optimaal afstemmen op hun wensen. Met services op maat haar klanten helpen competitief voordeel te behalen, dat is waar Zeppelin voor staat.