Missie / Visie

Zeppelin wil met haar expertise waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering van klanten. Dit doen wij door voortdurend te investeren in de kennis van onze medewerkers en de kwaliteit van onze bedrijfsprocessen. Onze kracht ligt in onze specialistische ICT & Finance kennis.

Waardecreatie
Zeppelin streeft naar waardecreatie voor haar opdrachtgevers. Zeppelin wil een aantrekkelijke businesspartner zijn; een partner die door haar inspanning aantoonbare meerwaarde levert aan de bedrijfsvoering en daarmee aan het succes van de opdrachtgever.

Investeren in medewerkers
Voor medewerkers wil Zeppelin een aantrekkelijke en uitdagende werkgever zijn. Zeppelin wil zich onderscheiden door aandacht, betrokkenheid bij mensen en een informele cultuur waarin mensen de ruimte krijgen om tot individuele ontplooiing te komen.

Specialistische ICT & Finance
Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag van opdrachtgevers om met minder leveranciers zaken te doen, die een compleet dienstenportfolio aanbieden, is een grote specialistische kennis vereist. Door de aandacht voor de ontwikkeling van haar medewerkers, beschikken de professionals van Zeppelin over deze kennis en zijn zij op de hoogte van de meeste recente ontwikkelingen op hun vakgebied.

Branche-ervaring
Door zich te richten op enkele strategische groeimarkten waar de impact van ICT & Finance groot is heeft Zeppelin een grote branche-ervaring opgebouwd. Zeppelin heeft de ambitie hiermee services op maat leveren die nauw aansluiten bij de specifieke wensen van haar klanten.

De menselijke factor
Zeppelin is zich bewust van het belang van de menselijke factor. Om succes op de lange termijn te realiseren, is een voortdurend inleven in de behoeften van haar klanten een vereiste. Een vruchtbare samenwerking vraagt niet alleen de juiste kennis, maar ook de juiste personen. Het moet klikken tussen vrager en aanbieder en op de werkvloer. Zo wil Zeppelin een hechte samenwerking opbouwen met een selecte groep klanten in verschillende branches.