Profiel

Zeppelin is een ICT-dienstverlener die kwalitatief hoogwaardige ICT-diensten levert aan grote, veelal internationaal opererende organisaties. Door verschillende diensten te combineren levert Zeppelin u de dienstverlening die aansluit bij uw behoefte en verwachtingen. Daarbij is Zeppelin meer dan een technologiepartner. Met ons samenhangende dienstenaanbod en onze diepgaande branchekennis zijn wij een full-serviceleverancier die waarde toevoegt aan uw bedrijfsprocessen.

Medewerkers
Naast eigen medewerkers beschikt Zeppelin, door haar samenwerking met een aantal zorgvuldig gekozen partners, over een uitgebreid bestand van ICT-professionals. Hierdoor zijn wij in staat om bij vrijwel iedere aanvraag een geschikte kandidaat aan te bieden. Onze professionals kenmerken zich door hun professionele opstelling en behoren tot de top van hun vakgebied. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze medewerkers altijd beschikken over de meest recente informatie op hun vakgebied.

Opdrachtgevers
Onze opdrachtgevers bevinden zich in de top 250 van het Nederlandse bedrijfsleven en bij de overheid. Zeppelin hecht grote waarde aan de gelijkwaardige relatie van dienstverlener en opdrachtgever. Door te luisteren en door begrip en toewijding, stemt Zeppelin vraag en aanbod zo nauwkeurig mogelijk op elkaar af. Naast specifieke branchekennis erkent Zeppelin het belang van de menselijke factor. Als het klikt tussen vrager en aanbieder, leest dat zich af in de resultaten. Zo streven we naar lange-termijnrelaties met onze klanten.

Branches
Om de dienstverlening nauwkeurig af te kunnen stemmen op de vraag, heeft Zeppelin de organisatie sectorgewijs ingericht:

Wij richten ons op juist díe branches waar de potentiële impact van ICT groot is en waar de implementatie ervan tot competitief voordeel kan leiden.

Diensten
Onze dienstverlening is geclusterd in tien logische clusters van kennis en vaardigheden. Deze vormen ieder een samenhangende keten van diensten die zowel organisatorische als technologische vraagstukken bestrijkt. Binnen de gekozen marktsegmenten worden de verschillende diensten en specifieke branchekennis steeds opnieuw gecombineerd tot services op maat. Zeppelin levert combinaties van de volgende diensten:

Zeppelin levert al deze diensten op uurbasis, op projectbasis of op basis van outsourcing. Wij zijn in staat om zowel kleinere als grote turnkeyprojecten en detacheringsopdrachten voor korte of langere tijd uit te voeren.