ERP

De afgelopen jaren is er door organisaties veel IT geinvesteerd met als doel het verbeteren van service, het verhogen van de efficiency en het terugdringen van de operationele kosten. Implementatie van ERP-oplossingen biedt organisaties de mogelijkheid meerdere systemen te integreren tot een of enkele omgeving. Hierdoor wordt het aantal systemen teruggebracht en tegelijkertijd de toegevoegde waarde van processen verhoogd. Dit wordt bereikt door te voorzien in standaardapplicaties voor de meeste bedrijfsfuncties en het opnieuw inrichten van processen, waarbij beschikbare bedrijfsinformatie stelselmatig wordt gedeeld en hergebruikt.

Zeppelin voorziet de klant in een onafhankelijk advies over ERP-oplossingen van onder andere SAP, Oracle, PeopleSoft en Baan. Zeppelin beschikt over marktgerichte adviseurs die weten hoe IT het best ingezet kan worden voor een concurrerend vermogen en om rendement te verbeteren. Bovendien kan de organisatie worden bijgestaan met de specifieke complexiteit van een ERP-implementatie.