Business intelligence

Business Intelligence (BI) is de kunst van het vertalen van aanwezige bedrijfsgegevens naar waardevolle informatie op basis waarvan een organisatie bestuurd kan worden. In de praktijk betekent dit meestal het realiseren van data warehouses en rapportagetoepassingen.

Voorheen waren het vooral de materiespecialisten binnen een organisatie die Business-Intelligencemethoden en -technieken toepasten en tot hun beschikking hadden. Doordat steeds meer standaardbedrijfssoftware met specifieke Business-Intelligencefunctionaliteit wordt uitgerust, neemt het gebruik hiervan toe en wordt Business Intelligence steeds verder geintegreerd in de dagelijkse werkzaamheden.

Daarbij is het uiteraard wel van belang dat er voldoende aandacht blijft voor zowel een goede architectuur als een juiste aansturing van de Business-Intelligenceprojecten.