Architectuur & applicatieontwikkeling

De basis van het onderscheidend vermogen van Zeppelin wordt gevormd door het denken in structuren, die aan de basis staan van processen en daarmee aan de basis van het eindresultaat, de informatiesystemen en -producten. Veel projecten sneuvelen immers of kosten teveel tijd en geld, doordat een juiste visie (architectuur) en richtlijnen ontbreken.


Om tot een ICT-oplossing te komen, is net als bij de bouw van een huis eerst een stuk architectuur vereist. Daarnaast zijn als garantie voor een solide uitvoering goede werkinstructies noodzakelijk, zowel voor het voortraject, de bouw als de implementatie van een informatiesysteem.


Architectuur, richtlijnen, normen en methoden vormen de hoekstenen voor informatiesysteemontwikkeling en -beheer.


Zeppelin heeft voor de specifieke omgevingen en tools die zij vanuit haar expertise gebruikt voor het ontwikkelen en beheren van informatiesystemen specifieke architectuurrichtlijnen, methoden en normen ontwikkeld.