Advies

Strategie en Beleid
ICT is onmisbaar voor het optimaal verlopen van bedrijfsprocessen. De adviseurs van Zeppelin zijn zeer ervaren in het formuleren van de juiste strategie en beleid op gebied van ICT. Zij leggen voor u het verband tussen business en ICT.


Organisatie- en procesinrichting
De kwaliteit van uw ICT is afhankelijk van een goede inrichting van de organisatie en processen rondom ICT. Zeppelin is zich hiervan bewust en kan u hierbij helpen.


Haalbaarheidsanalyse
Wanneer u een bepaald budget hebt en bijvoorbeeld een veranderingstraject wilt inzetten, uw management om betere service levels vraagt of u aan outsourcing van delen van uw ICT dienstverlening denkt, kan Zeppelin u helpen bij het vaststellen van de haalbaarheid van de plannen.


Inventarisatie
Soms heeft u geen tijd of overzicht voor een inventarisatie van bijvoorbeeld uw infrastructuurcomponenten of externe servicecontracten. Zeppelin kan u dan ondersteunen.


Impactanalyse
Als u een groot en complex traject voor u heeft en van te voren wilt weten waar u aan begint, kan Zeppelin u helpen bij het maken van impactanalyses voor bijvoorbeeld servermigraties of beveiligingsprocedures.


Programma van eisen en wensen
Als onafhankelijk adviesbureau is Zeppelin in staat uw eisen en wensen op de juiste manier te formuleren.


Plan van aanpak
Wanneer u weet wat u wilt bereiken, maar niet goed weet waar en hoe u moet beginnen, kan Zeppelin u op gang helpen met een goed plan van aanpak.


Architectuur en design
Als u een goed ontwerp zoekt voor bijvoorbeeld een nieuwe server-based-computingomgeving of een beeld wilt hebben van hoe uw infrastructuur eruit zou kunnen zien met open-sourceoplossingen, kan Zeppelin u adviseren.


Leverancier/productselectie (RFI/RFP/SLA)
Het kan voorkomen dat u niet over de specifieke marktkennis beschikt om goed te kunnen aangeven en beoordelen wat u van uw leveranciers verwacht en krijgt. Zeppelin kan u onafhankelijk advies geven over wat voor uw organisatie de beste leverancier of het beste product is.


Audit
Zeppelin kan voor u verschillende audits verzorgen, van standaardaudits op het gebied van IT-beveiliging, IT-continuiteitsplanning en cost audits op het gebied van outsourcing tot maatwerkaudits.


Second opinion
Als u op het punt staat een advies te volgen, een beslissing te nemen of een grote aanschaf te doen, maar nog twijfelt over de juiste beslissing, kan Zeppelin een second opinion geven op elk van haar expertisegebieden.