Opleidingen

Het dienstenpakket van Zeppelin bestaat uit de kennis en vaardigheden van haar medewerkers. Het is dus van groot belang om die kennis en vaardigheden actueel te houden. Zeppelin stimuleert haar werknemers dan ook om zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Het leren door opleidingen en leren uit ervaringen staat hierin centraal.


Opleidingsplan
Leren lukt alleen door je open te stellen voor verandering. Als je weet welke kennis en vaardigheden je nog nodig hebt, stel je samen met je manager een opleidingsplan op. Dit opleidingsplan wordt een belangrijke houvast voor het plannen van je eigen toekomst.


Certificering
Klanten vragen om aantoonbaar vakmanschap. Medewerkers van Zeppelin volgen opleidingsprogramma's die leiden tot certificering. Zeppelin heeft medewerkers in dienst die onder andere gecertificeerd zijn op het gebied van Prince, ITIL, Tmap en WfT.