Overheid

De Nederlandse samenleving wordt als gevolg van technologische vernieuwingen steeds meer omgevormd tot een informatiesamenleving. Burgers ontwikkelen een ander verwachtingspatroon ten aanzien van de overheid; ze willen niet meer voor iedere dienst één loket, maar één loket voor alle diensten. De overheid ziet zich daarom genoodzaakt om producten en diensten op nieuwe, meer klantgerichte manieren aan te bieden aan de burger. Daarnaast wordt van de overheid verwacht dat deze efficiënt omgaat met publieke middelen. Er moet bezuinigd worden op het ICT-budget, terwijl tegelijkertijd meer wordt verwacht van de dienstverlening.