Media en telecom

De mediawereld ontwikkelt zich in hoog tempo. De sterke concurrentie in print, radio, tv en internet maakt een goede efficiency onontbeerlijk. ICT speelt hierin een kernrol. Zeppelin biedt ICT-oplossingen en -diensten die zowel bijdragen aan de efficiency van de organisatie als rekening houden met de specifieke aard van de sector.


Nieuwe toetreders op het vaste net en de strijd om de mobiele beller zorgen voor veel beweging in de telecombranche, om nog maar te zwijgen over technologische innovaties. Om concurrerend te kunnen werken is ook hier effeciency van groot belang. ICT speelt op ieder gebied van de telefonie een grote rol, zowel binnen de infrastructuur (netwerken) als de front-office (web en mobiele applicaties) en back-office (crm).