Handel, transport en industrie

Terwijl de infrastructur onder steeds grotere druk komt te staan, verwachten opdrachtgevers dat bedrijven op het gebied van transport en logistiek steeds meer werk afleveren. Daarnaast zorgt onderlinge concurrentie voor een kleinere speelruimte. De strenge regelgeving zorgt dat bedrijven in het westen hogere kosten hebben dan bijvoorbeeld hun concurrenten in voormalige Oostbloklanden. Fusies en overnames vormen een gedeeltelijke oplossing, maar ook op ICT-gebied zijn er talloze mogelijkheden om de operationele kosten te reduceren.